top of page

REGULAMIN SALONU

1. Salon Infinite Beauty Agnieszka Twardowska w Kościerzynie oferuje bogaty pakiet usług z zakresu kosmetologii estetycznej, kosmetologii stosowanej, depilacji laserowej, zabiegów na twarz/ciało, pedicure, fachowych porad i konsultacji kosmetycznych, możliwości zakupu bonów upominkowych, pakietów zabiegowych i wiele innych usług.

2. Klient dokonując zakup usługi Infinite Beauty Agnieszka Twardowska w Kościerzynie zobowiązany jest złożyć oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez salon oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki. Za ewentualne konsekwencje Klient będzie ponosił odpowiedzialność.

 

3. Klient przed wykonaniem zabiegu w Infinite Beauty Agnieszka Twardowska w Kościerzynie wypełnia stosowną kartę klienta, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zastosowania odpowiedniego zabiegu kosmetycznego/kosmetologicznego/z zakresu kosmetologii estetycznej/laserowej depilacji owłosienia, makijażu permanentnego, w celach bezpieczeństwa zdrowia klienta, dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa oraz otrzymuje od upoważnionego pracownika salonu klauzule informującą o przysługujących mu prawach.

 

4. Klient przed wykonaniem zabiegu jest w pełni świadomy, że nie da się przewidzieć lub zagwarantować oczekiwanych wyników zabiegu. Możliwy do osiągnięcia efekt zabiegu, okres gojenia i skuteczność nie mogą zostać określone w sposób ścisły, co wynika ze specyfiki zabiegu. Końcowy efekt zabiegu jest ściśle uzależniony od indywidualnego przypadku i nie jest identyczny w każdym przypadku i może odbiegać od efektów, które osiągnięto u innych klientów salonu.

 

5. Ceny zawarte w cenniku salonu i na stronie internetowej, mogą ulec zmianie. Nie dotyczy to wcześniej zakupionych karnetów, bonów upominkowych. W przypadku zmiany cen, klient będzie informowany o tym przed zabiegiem.

 

6. Za przedmioty pozostawione na terenie salonu Infinite Beauty Agnieszka Twardowska w Kościerzynie nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

 

7. Recepcja salonu jest monitorowana, celem zapewnienia niezbędnego bezpieczeństwa klientów, pracowników, ochrony mienia. Salon posiada alarm oraz ochronę 24 h.

 

8. Wszystkie produkty techniczne, na których pracujemy są ściśle przeznaczone to tych zabiegów, artykuły jednorazowe dopełniają sterylności.

 

9. Dopełniając klimat salonu, w każdym pomieszczeniu proponujemy Państwu relaksacyjną aranżację muzyczną.

 

10. Promocje nie łączą się z innymi promocjami i rabatami.

 

11. Promocje salonowe dotyczą zabiegów wybranych z oferty salonu Infinite Beauty Agnieszka Twardowska w Kościerzynie.

 

12. Czas trwania salonowych promocji oraz rodzaj zabiegów objętych promocją w danym okresie, określany jest przez salon kosmetyczny Infinite Beauty Agnieszka Twardowska w Kościerzynie. Wszystkie powyższe informacje podane są każdorazowo w aktualnej promocji salonu. Vouchery zniżkowe – kwotowe /promocyjne na wizyty można wykorzystać tylko na wybrany zabieg określony na voucherach. Czas ważności vouchera to 3 miesiące od dnia zakupu.

 

13. Karnet zakupiony Infinite Beauty Agnieszka Twardowska w Kościerzynie należy wykorzystać w ciągu 3 miesięcy od dnia zakupu.

W przypadku zakupu karnetu na zabiegi depilacji laserowej, czas jego wykorzystania = ilości zakupionych zabiegów, przyjmując, że jeden zabieg może zostać wykonany jeden raz w miesiącu (np. 5 zabiegów depilacji laserowej = 5 miesięcy), licząc od dnia zakupu.

 

14. Przekładanie lub odwoływanie wizyty z ważnym bonem następuje 24 h przed wizytą w salonie.

 

15. Jeżeli osoba dysponująca bonem/voucherem/karnetem nie przyjdzie na umówioną godzinę i nie powiadomi o swojej nieobecności Infinite Beauty Agnieszka Twardowska w Kościerzynie traktuje to jako usługę zrealizowaną.

 

16. Bon upominkowy jest wypisywany dla konkretnej osoby na określoną kwotę lub/i na konkretnie wybrane zabiegi.

 

17. W przypadku zagubienia, utraty, zniszczenia bonów/voucherów/karnetów Infinite Beauty Agnieszka Twardowska w Kościerzynie nie ponosi odpowiedzialności, ani nie rekompensuje w żaden sposób zaistniałej sytuacji.

 

18. Po zakończeniu ważności bony/vouchery/karnety będą zamykane i nie będzie możliwa ich realizacja.

 

19. Nie dopuszcza się możliwości zwrotu gotówki za zakupione bony/vouchery/karnety.

 

20. Realizacja otrzymanych rabatów, bonów, karnetów oraz zakup usługi stanowi potwierdzenie, że klient akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.

 

21.Przed każdą wizyta kosmetologiczną pobierana jest przedpłata w wysokości 50 zł. Brak płatności w ciągu 3 kolejnych dni od otrzymania linku przekierowującego do płatności, powoduje automatyczne anulowanie wizyty.

 

22.Jeżeli Klient/ka nie może pojawić się na wizycie kosmetologicznej, prosimy o informacje zwrotna na 48 godziny przed umówiona wizyta. Inaczej wizyta oraz przedpłata za nią przepada.

 

23.W przypadku odwołania wizyty kosmetologicznej w regulaminowym terminie, przedpłata zostaje przeniesiona na rzecz kolejnej wizyty. Na próbę Klienta/ki przedpłata może zostać zwrócona. Prosimy zgłoszenie tego faktu mailowo na adres: infinitebeauty.kontakt@gmail.com podając swoje dane do przelewu.

 

24.Przedpłata nie podlega zwrotowi w przypadku gdy Klient nie stawi się na wizytę w umówionym w rezerwacji terminie.

 

25. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Infinite Beauty Agnieszka Twardowska w Kościerzynie są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii pracowników salonu.

 

26. W przypadku, gdy klient zjawi się pod wpływem alkoholu lub innych używek, pracownicy Infinite Beauty Agnieszka Twardowska w Kościerzynie nie wykonają umówionego zabiegu. Osoby takie oraz osoby zachowujące się niekulturalnie zostaną wyproszone z salonu.

 

27. Na terenie salonu nie wolno spożywać alkoholu, obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i elektrycznych, niedozwolone są także inne używki.

 

28. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować na piśmie bądź na następujący adres mailowy: infinitebeauty.kontakt@gmail.com

 

Życzymy Państwu pięknych chwil spędzonych

w Infinite Beauty Agnieszka Twardowska w Kościerzynie

bottom of page